ขนาดไม่สำคัญ Funky Burger

ขนาดไม่สำคัญ เพลงของ Funky Burger คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ขนาดไม่สำคัญ ขับร้องโดย Funky Burger จากอัลบั้ม 1 PIECE ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ขนาดไม่สำคัญ Funky Burger ในทางคณิตศาสตร์ ขนาด คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของวัตถุที่ใช้เปรียบเทียบว่า สิ่งใดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าสิ่งใดในวัตถุชนิดเดียวกัน ในทางเทคนิคคือการจัดอันดับของคลาสของวัตถุ ในชีวิตจริงมีการใช้ขนาดในการจัดอันดับของวัตถุต่างๆ เช่น ความดังของเสียง ความสว่างของดาวฤกษ์ หรือมาตราริกเตอร์บนระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว เป็นต้น ชาวกรีกได้มีการแยกแยะขนาดไว้เป็นหลายประเภท ซึ่งชาวกรีกเคยพิสูจน์ว่าสองอย่างแรกนั้นไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่ระบบสมสัณฐานของขนาด และพิจารณาว่าขนาดที่เป็นจำนวนลบไม่มีความหมาย และใช้ค่าศูนย์เป็นขนาดที่ต่ำที่สุด หรือน้อยกว่าขนาดทั้งหมดที่เป็นไปได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดไม่สำคัญ Funky Burger หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ขนาดไม่สำคัญ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ขนาดไม่สำคัญ Funky Burger ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s